Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΒΙΔΕΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΥΛΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, αναπτύσσουμε συνεχώς το δίκτυό μας κι ένα νέο κατάστημα προστίθεται στην αλυσίδα της εταιρείας μας. Το κατάστημα βρίσκεται στην περιοχή της Παιανίας, στο 1o χλμ λεωφ. Μαρκοπούλου

δείτε περισσότερα 
Ασφάλειες-Σφήνες
DIN 1481 ΑΤΣΑΛΙ  DIN 1481 ΑΤΣΑΛΙ  DIN 1481 INOX A2
DIN 1481 INOX A4 DIN 1493 ΑΤΣΑΛΙ 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 471 ΑΤΣΑΛΙ 
ΜΑΥΡΟ
DIN 471 INOX Α2 DIN 472  
ΜΑΥΡΟ
DIN 6799 INOX A2
DIN 6799 INOX A4 DIN 94 INOX  DIN 94 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 
DIN 94 ΣΙΔΗΡΟΣ  DIN 94 ΣΙΔΗΡΟΣ 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
περισσότερα...Ροδέλες
DIN 125  A2 DIN 125 INOX A4 DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 
DIN 126 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 126 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 127 INOX A2
DIN 127 INOX A4 DIN 127 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 128 INOX A2
DIN 128 INOX A4 DIN 137 INOX A2 DIN 137 INOX A4
DIN 137 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 137 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 137 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
DIN 137 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 1440 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 1441 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
DIN 2093 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 432 INOX A2 DIN 432 INOX A4
DIN 432 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 432 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 433 INOX A2
DIN 433 INOX A4 DIN 433 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 433 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 434 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 434 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 435 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
DIN 435 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 440 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 463 INOX A2
DIN 463 INOX A4 DIN 463 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 463 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 6796 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 6796 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 6798 INOX A2
DIN 6798 INOX A4 DIN 6798 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 6798 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
DIN 6798 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 6916 ΑΤΣΑΛΙ 10.9 DIN 6916 ΑΤΣΑΛΙ 10.9
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 6918 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 6918 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 7349 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
DIN 7967 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 7967 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 7980 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 7989 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 7989 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 9021 INOX A2
DIN 9021 INOX A4 DIN 9021 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 9250 ΑΤΣΑΛΙ 10.9
DIN 9250 ΑΤΣΑΛΙ 8.8 DIN 9250 INOX  DIN 93 INOX A2
DIN 93 INOX A4 DIN 93 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6 DIN 93 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
περισσότερα...Περικόχλια
DIN 1587 INOX A2 DIN 1587 INOX A2 DIN 1587 INOX A4
DIN 1587 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 1587 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 315 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 
DIN 315 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 439 INOX A2 DIN 439 INOX A4
DIN 555 INOX A2 DIN 555 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 6334 INOX A2
DIN 6334 INOX A4 DIN 6923 INOX A2 DIN 6923 INOX A4
DIN 934 INOX A2 DIN 934 INOX A2 DIN 934 INOX A2
DIN 934 INOX A4 DIN 934 INOX A4 DIN 934 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 
DIN 935 INOX A2 DIN 935 INOX A4 DIN 982 INOX A2
DIN 985 INOX A2 DIN 985 INOX A4
περισσότερα...Βίδες αυτοκοχλιούμενες
DIN 571   DIN 571  
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 571 INOX A2
DIN 571 INOX A4 DIN 571 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 7504K  
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 7504K INOX A2 DIN 7504N   DIN 7504N  
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 7504N  
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 7504N  5.6 DIN 7504N INOX A2
DIN 7504P   DIN 7504P   DIN 7504P  
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 7504P  5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 7504P INOX A2 DIN 7971  
DIN 7971 INOX A2 DIN 7972   DIN 7972 INOX A2
DIN 7973   DIN 7973 INOX A2 DIN 7976  
DIN 7976 INOX A2 DIN 7981   DIN 7981 INOX A2
DIN 7981Γ   DIN 7982   DIN 7982 INOX A2
DIN 7983   DIN 7983 INOX A2 DIN 7997  
DIN 7997 INOX A2 DIN 95   DIN 95 INOX A2
DIN 95 INOX A4 DIN 95 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 96  
DIN 96 INOX A2 DIN 96 INOX A4 DIN 96 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 
DIN 97   DIN 97 INOX A2 DIN 97 INOX A4
DIN 97 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 
περισσότερα...Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο
DIN 444 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 558  
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 558 INOX A2
DIN 558 ΣΙΔΗΡΟΣ  DIN 601 ΑΤΣΑΛΙ 8.8 DIN 601 ΑΤΣΑΛΙ 8.8
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 601 INOX A2 DIN 601 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 603 INOX A2
DIN 603 INOX A4 DIN 6912 INOX A2 DIN 6914 ΑΤΣΑΛΙ 10.9
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 7984 INOX A2 DIN 7984 INOX A4 DIN 7985  
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 7985  A4 DIN 7985 INOX A2 DIN 7991 ΑΤΣΑΛΙ 10.9
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 7991 ΑΤΣΑΛΙ 10.9
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 7991 ΑΤΣΑΛΙ 8.8
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 7991 INOX A2
DIN 7991 INOX A4 DIN 835 INOX A2 DIN 835 INOX A4
DIN 835 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 835 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 835 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 835 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 84   DIN 84  
DIN 84  Σιδηρες
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 84 INOX A2 DIN 84 INOX A4
DIN 84 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 85 INOX A2 DIN 85 INOX A4
DIN 85 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 85 ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 912 ΑΤΣΑΛΙ 12.9
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 912 ΑΤΣΑΛΙ 8.8
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 912 ΑΤΣΑΛΙ 8.8
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 912 ΑΤΣΑΛΙ 8.8
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 912 INOX A2 DIN 912 INOX A4 DIN 912Ρ ΑΤΣΑΛΙ 12.9
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 913 ΑΤΣΑΛΙ 14.9
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 913 ΑΤΣΑΛΙ 14.9
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 913 INOX A2
DIN 913 INOX A4 DIN 914 INOX A2 DIN 914 INOX A4
DIN 916 INOX A2 DIN 916 INOX A4 DIN 917 INOX A2
DIN 917 INOX A4 DIN 931 ΑΤΣΑΛΙ 10.9
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 931 ΑΤΣΑΛΙ 8.8
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 931 INOX A2 DIN 931 INOX A4 DIN 931 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 
DIN 933 ΑΤΣΑΛΙ 10.9
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 933 ΑΤΣΑΛΙ 8.8
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 933 INOX A2
DIN 933 INOX A4 DIN 933 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 94 INOX A2
DIN 94 INOX A4 DIN 94 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 960 ΑΤΣΑΛΙ 8.8
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 961 ΑΤΣΑΛΙ 8.8
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 963   DIN 963  
DIN 963  5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 963  5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 963 INOX A2
DIN 963 INOX A4 DIN 963 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 963 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 
DIN 964 INOX A2 DIN 964 INOX A4 DIN 965  
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 965  5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
DIN 965 INOX A2 DIN 965 INOX A4
DIN 966 INOX A2 DIN 966 INOX A4 DIN 975 INOX A2
DIN 975 INOX A2 DIN 975 INOX A2 DIN 975 INOX A4
DIN 975 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  DIN 975 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 
περισσότερα...Πριτσίνια
DIN 7337 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΛΕΥΚΟ
DIN 7337 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  DIN 7337 INOX A2
DIN ΑΝΕΥ ΣΙΔΗΡΟΣ 5.6
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
περισσότερα...ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
Βάσεις στήριξης-λαμάκια


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
Βίδες στηριξης φωτοβολταικων-παξιμαδια-ροδελες


ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
Άγκυρες
Βασεις
Γλύστρες/Βάσεις τέντας
Γωνίες
Δέστρες Τέντας/Καβαλέτα
Κλουπ/Τάπες/Καταβάτες
Κοτσανέλο/Δέστρες
Μεντεσέδες
Πίντες/Σταυροί
Σχοινιά Πολυεστερικά Λευκά
Τέρματα
Φρουσια

περισσότερα...


  |   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  |   ΠΡΟΙΟΝΤΑ   |   ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ   |   ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |  

Προσωπικά δεδομένα